ข้ามไปยังเนื้อหา

เรียนศิลปะกับนายพล

  1. การใช้สี    
            –   แม่สี    สีหลักหรือแม่สี  มีท้ังหมด  ๓  สี  คือ
                          ฺ สีแดง
                          ฺ สีน้ำเงิน
                          ฺ สีเหลือง
Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!